Bijdragen kunnen bijvoorbeeld theoretische modellen ontwikkelen of toetsen en gebaseerd zijn op kwalitatief of kwantitatief empirisch onderzoek onder werkenden (inclusief ondernemers, ZZP-ers en uitzendkrachten). Anderzijds zijn ook bijdragen welkom over onderzoek onder werkgevers of leidinggevenden, waarin geprobeerd wordt om de processen en gedragingen die een rol spelen bij het bewaken en bevorderen van duurzame inzetbaarheid in organisaties te beschrijven, te verklaren en/of te voorspellen.

 

Gedrag & Organisatie wil graag een nieuwe boost geven aan de reeks Duurzame Inzetbaarheid. Alhoewel de titel van de reeks breed opgevat kan worden, zijn we met name geïnteresseerd in bijdragen die ingaan op de volgende vragen:

  • Welke theorieën geven een goede basis voor onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werkenden en op welke wijze zijn deze bruikbaar?
  • Welke factoren zijn van voorspellende waarde voor duurzame inzetbaarheid en maken het onderscheid tussen personen die doorwerken, hun vakgebied verlaten, of vroegtijdig geheel of gedeeltelijk (moeten) stoppen met werken?
  • Welke meetinstrumenten zijn beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te meten, en wat zijn de psychometrische kwaliteiten van deze instrumenten, dat wil zeggen hun betrouwbaarheid en validiteit)?
  • Hoe dragen personeelsinstrumenten of HR-praktijken al dan niet bij aan duurzame inzetbaarheid?
  • Wat is de waarde of effectiviteit van innovatieve maatregelen of interventies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen?
  • Hoe kunnen werkgevers en leidinggevenden duurzame inzetbaarheid bevorderen?
  • Welke factoren dragen bij aan de eigen regie van werkenden ten aanzien van hun duurzame inzetbaarheid? 

 

Bijdragen mogen maximaal 8000 woorden bevatten en kunnen:

  1. theoretisch zijn, d.w.z. gericht op het genereren van nieuwe verklaringen en hypothesen,
  2. een overzicht geven van het veld (kwantitatief en/of kwalitatief), ofwel
  3. een empirisch (experimenteel of veld-) onderzoek bevatten.

 

Alle bijdragen zullen de reguliere beoordelingsprocedure van G&O ondergaan, waarbij twee anonieme reviewers een manuscript van commentaar voorzien. Voor meer informatie over de reeks Duurzame inzetbaarheid kan contact opgenomen worden met de gastredactie:

 

Tinka van Vuuren, Judith Semeijn, Pascale Le Blanc en Beatrice van der Heijden

 

Tinka van Vuuren (tinka.van.vuuren@loyalis.nl )

Judith Semeijn (judith.semeijn@ou.nl )

Pascale Le Blanc (p.m.le.blanc@tue.nl)

Beatrice van der Heijden (b.vanderheijden@fm.ru.nl )